by Julianna Gąsiorowska

Christmas tree decoration / Szpic choinkowy {TUTORIAL}


Jennifer from Ellison Lane Quilts is hosting a great series: Handmade Holidays - Inspirations. I already found there many interesting things, including great recipe, which I just had to try this year! (HERE you can find it - Cinnamon Almonds - yummy!).
I am one of the guests, so hop over HERE and read a post about Polish traditions. I also prepared a short tutorial on how to make a simple, but lovely, Christmas tree decoration.
There is also a great giveaway, so don't miss it! (HERE)

/ Jennifer z bloga Ellison Lane Quilts zorganizowała wspaniałą serię postów o tematyce świątecznej, w tym roku noszącą nazwę Handmade Holidays - Inspirations. Już znalazłam tam parę rzeczy dla siebie, między innymi przepis na migdały cynamonowe, który koniecznie muszę w tym roku wypróbować (TUTAJ go znajdziecie - po angielsku).
Jestem też jednym z gości, więc zapraszam Was TUTAJ, napisałam parę słów o polskich tradycjach wigilijnych, przygotowałam też krótki tutorial o tym, jak uszyć szpic choinkowy (poniżej wersja polska).
Nie zapomnijcie też wziąć udziału w fajnych cuksach! (TUTAJ)


All photos were made by Marcin Czechowicz (photographer working with Polish home decor magazine), Marynia Moś stylist. It was published in special edition of Moje Mieszkanie "Najpiękniejsze dekoracje domu" 2/2015 (Polish home decor magazine), photos are property of ZPR Media S.A.
/ Wszystkie zdjęcia zostały wykonane przez Marcina Czechowicza (fotografa współpracującego z magazynem Moje mieszkanie), stylizacja Marynia Moś, publikacja w Numerze Specjalnym Mojego Mieszkania "Najpiękniejsze dekoracje domu" 2/15, zdjęcia są własnością ZPR Media SA.

To make Christmas Tree decoration you will need:
- two pieces of fabric (less than F8, depending on the size of decorations you would like to make),
- one piece of two-sided vliseline (the same size as pieces of fabrics),
- coordinating thread, pencil, scissors.

Do przygotowania szpicu choinkowego będą potrzebne:
- dwa kawałki tkaniny (mniej niż F8, wielkość zależy od rozmiaru dekoracji, którą chcesz uszyć),
- jeden kawałek dwustronnej flizeliny (o takich samych wymiarach jak kawałek tkaniny);
- pasujące nici, ołówek, nożyczki.

Preparing the shape
Draw the shape of Christmas tree on the paper of two-sided vliseline, add seam allowances and cut the shape leaving a few centimeters (less than 1/4") of vliseline extra.
Iron on the shape on the left side of one of the fabrics. Cut the shape following the line of seam allowance.

Przygotowanie kształtu
Narysuj na papierze flizeliny kształt choinki, dodaj zapasy na szwy i wytnij kształt zostawiając trochę naddatku (tak by linia graniczna zapasu na szwy była nienaruszona).
Przyprasuj wycięty kształt do lewej strony jednego z kawałków tkaniny. Wytnij kształt kierując się linią graniczną zapasu na szwy.

Sewing
Pin Christmas tree shape and second piece of fabric right sides together. Sew these two pieces together. Leave the gap on the bottom of Christmas tree (through this gap decoration will be put on the top of the tree).

Szycie
Przypnij szpilkami wycięty kształt choinki do drugiego kawałka tkaniny, prawymi stronami do siebie. Zszyj ze sobą dwa kawałki tkaniny zostawiając otwór na dole (przez ten otwór należy wywrócić robótkę na prawą stronę). Należy szyć po linii kształtu (w tym celu wystarczy prowadzić stopkę tak by jej krawędź pokrywała się z krawędzią linii zapasu na szwy).

Cutting the shape
Cut the Christmas tree shape. Cut out the corners (but don't damage the stitches) and make an notches in the corners.

Wycinanie kształtu
Wytnij choinkę. Odetnij rogi (bez uszkadzania szwów) i natnij w miejscach wklęsłych (również bez naruszania szwów).

Turning inside out
Peel of the paper from vliseline. Turn tree decoration inside out. Special tool or simply a sushi stick can be very helpful.

Formowanie kształtu
Oderwij papier z flizeliny. Wywróć robótkę na prawą stronę (przez otwór w podstawie choinki). Specjalne narzędzie lub po prostu pałeczka do sushi są bardzo pomocne. Uformuj odpowiednio kształt (delikatnie by nie naruszyć szwów).

Ironing the tree decoration
Iron on the Christmas tree leaving a tunnel in the middle (if something goes wrong, use special tool or sushi stick to make a tunnel inside, right after ironing). Leave the bottom edge raw or tuck the edge to the inside of decoration.

Prasowanie
Wyprasuj choinkę zostawiając na środku tunel (jeśli przy prasowaniu część tunelu zostanie sklejona, użyj specjalnego narzędzia lub pałeczki do sushi by naprawić tunel, zaraz po prasowaniu). Dół można zostawić surowy bądź podłożyć kawałek tkaniny do środka.


I would love to also remind you that I made in the past many free Christmas related tutorial and patterns:
/ Chciałabym też przypomnieć Wam, że w przeszłości przygotowałam wiele świątecznych tutoriali i wzorów:

http://jednoiglec.blogspot.com/2014/11/last-minute-christmas-sampler-qal.html
Paper-piecing block patterns are available HERE.


Paper-piecing block pattern is available HERE.

Wordy Cross block tutorial is available HERE.4 lovely comments / miłych komentarzy:

Veni... Vidi... Comentare...:)))

Dziękuję za pozostawiony przez Ciebie ślad!
W miarę możliwości staram się odpisać e-mailowo autorowi każdego komentarza. Moje odpowiedzi na blogu zamieszczam, gdy może to pomóc innym czytelnikom.

/ Thank you for your lovely comment!
If possible, I try to respond to every comment. I put my answers on the blog when it could help other readers.

>